სიახლე 

ფაროსანას საწინააღმდეგო წამლობა ჩოხატაურში 11 09 18

აზიურფაროსანასთანბრძოლისმიზნით, ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტში 62 ერთეულისპეციალიზებულიტექნიკაამობილიზებული. წამლობათერმულინისლისგამოყენებითმუნიციპალიტეტისყველასოფელშიმიმდინარეობს.

პროცესშისურსათისეროვნულისააგენტოსადაფაროსანასთანბრძოლისსაკოორდინაციოშტაბისწევრებთანერთადაქტიურადარიანჩართულიადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებიდამოსახლეობა, რომელსაცწამლობისდაწყებამდერეკომენდაციებიგააცნეს.

ტერიტორიების ქიმიური საშუალებით დამუშავება მომდევნო დღეებში ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც დაიწყება. გარდა წამლობისა, მავნებლის რაოდენობის შესამცირებლად გურიაში 6 000-ზე მეტი ფერომონია განთავსებული.

მსგავსი სტატიები

Facebook