სიახლე 

არჩევნები ფოთის საჯარო სკოლებში 13 06 19


17 ივნისს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში (საჯარო სკოლებში) სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანოს – სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ჩატარდება. სამეურვეო საბჭო სკოლის მმართველობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. ის ირჩევს სკოლის დირექტორს, სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს შინაგანაწესს, ბიუჯეტს და ახორციელებს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში მშობლები და პედაგოგები თანაბარი რაოდენობით იქნება წარმოდგენილი. სამეურვეო საბჭოს პირველი არჩევნები 2006 წელს ჩატარდა, ამჯერად რიგით მეხუთე არჩევნები იმართება. მასწავლებლებისა და მოსწავლეთა მშობლების არჩევა 3 წლის ვადით ხდება.

მსგავსი სტატიები

Facebook