სიახლე 

ფოთის სანაპიროზე ზღვაში ბანაობა უსაფრთხოა 15 06 20

ლაბორატორიული კვლევის ცენტრმა ზღვის ხარისხობრივი მაჩვენებლის მონიტორინგი დაიწყო და წყლის ნიმუშები აიღო. გია რუხაძის ინფორმაციით, სანაპიროზე ზღვის წყლის სინჯი ოთხი სხვადასხვა ადგილიდან იქნა აღებული. წყალს ქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები ჩაუტარდა და მისი ხარისხობრივი მაჩვენებელი ნორმის ფარგლებშია

მსგავსი სტატიები