სიახლე 

ცესკო და სწავლების ცენტრი,№70 ფოთის საარჩევნო ოლქში,სასწავლო პროექტს განახორციელებს 20 04 21

2021 წლის 31 მაისიდან,ცესკო და სწავლების ცენტრი,№70 ფოთის საარჩევნო ოლქში,სასწავლო პროექტს „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები – საუბნო საარჩევნო კომისიების პოტენციური წევრებისთვის“ განახორციელებს სასწავლო კურსის გავლა შეუძლია 18 წელს ზემოთ, მყოფ საქართველოს მოქალაქეს, სასურველია პროექტში მონაწილეობის მსურველს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის გამოცდილება გააჩნდეს ,საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი ან ცესკოსა და სწავლების ცენტრის მიერ ჩატარებულ საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი გადამღები ჯგუფი , №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარეს სალომე როდონაიას დავუკავშირდით რეგისტრაციისთვის სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა დოკუმენტაცია უნდა წარუდგინოს №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიას: მატერიალური ან დისტანციური ფორმით,(70_photi@cec.gov.ge) აპლიკაციის ფორმა მოცემულია ცესკოს ვებ გვერდზე, cesko.ge

მსგავსი სტატიები