სიახლე 

„კურსორის“ სტუმარია კოტე ჩოკორაია 23 02 21

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით, ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.

ამ სიტყვებით იწყება საქართველოს კონსტიტუცია,რომელიც უზენაესი კანონია.საქართველოს კონსტიტუციის მიღებიდან 100 წელი გავიდა.  დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარია

კონსტიტუციონისტი  კოტე  ჩოკორაია

მსგავსი სტატიები