ფონდი „ბილივი“ ახალ საგანმანათლებლო წელს იწყებს 15 09 21

ფონდი ბილივი აგრძელებს გაეროს მდგრადი განვითარების გეგმის ხელშეწყობას და ახალ საგანმანათლებლო წელს იწყებს, ახალგაზრდების მიღება, ეფუძნება მათთვის ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოხალისეობრივი აქტივობები სოციალურ და საგანმანათლებლო პროექტებში; – პრაქტიკული პროფესიული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა სხვადასხვა კომპანიაში – ახალგაზრდების ინიციატივების წახალისება; ეს იმ აქტივობების ჩამონათვალია, რომელიც ბილივის გუნდს მიმდინარე წელს ამ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად აქვს დაგეგმილი. აღსანიშნავია,რომ 2020-2021 სასწავლო წელს ბილივის საგანმანათლებლო პროექტების ფარგლებში, 60 მდე მოსწავლემ მიიღო არაფორმალური განათლება. საერთო ჯამში კი ეს რიცხვი 500მდეა.

მსგავსი სტატიები